Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/245/2019

(FO) Szakálová Katarína (25.11.1961)

Na Pántoch 9 , 83106 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
25OdK/245/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Dagmar Valocká
Správca:
Stav konania:
06.08.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
11.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
06.08.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Szakálová Katarína, Na Pántoch 9 , 83106 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie