Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/486/2019

(FO) Kudla Jozef (13.02.1965)

Udiča , 01801 Udiča

Spisová značka, typ konania:
38OdK/486/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
24.07.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
04.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.07.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kudla Jozef, , 01801 Udiča, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie