Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/482/2019

(FO) Gabčo Ľuboš (06.03.1995)

J. Kráľa 1121, 02001 Púchov

Spisová značka, typ konania:
40OdK/482/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
24.07.2019 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
03.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.07.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Gabčo Ľuboš, J. Kráľa 1121, 02001 Púchov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie