Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/481/2019

(FO) Križan Mário (10.07.1976)

Ivanovce 303, 91305 Ivanovce

Spisová značka, typ konania:
40OdK/481/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
od 19.02.2021
Stav konania:
04.06.2022 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
02.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
19.02.2021 - Vyhlásený konkurz
04.06.2022 - Zrušený konkurz
História správcov:
od 24.07.2019
do 18.02.2021
Navrhovatelia:
Križan Mário, 303, 91305 Ivanovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie