Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/275/2019

(FO) Simons Peter (20.02.1968)

Karpatská 3096, 81105 Bratislava-Staré Mesto

Spisová značka, typ konania:
8OdK/275/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Katarína Bartalská
Správca:
Stav konania:
29.08.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
12.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
29.08.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
13.09.2019 Piatok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
14.10.2019 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
23.10.2019 Streda
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
28.10.2019 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
13.11.2019 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie