Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/495/2019

(FO) Mesková Dagmar (21.02.1965)

Družstevná 833/22 , 95801 Partizánske

Spisová značka, typ konania:
40OdK/495/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
25.07.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
09.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.07.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Mesková Dagmar, Družstevná 833/22 , 95801 Partizánske, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie