Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/124/2019

(FO) Škorecová Dajana (29.04.1980)

Hlavná 138/56 , 95104 Malý Lapáš

Spisová značka, typ konania:
30OdK/124/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Marek Olekšák
Správca:
Stav konania:
07.08.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
17.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
07.08.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Škorecová Dajana, Hlavná 138/56 , 95104 Malý Lapáš, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie