Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/754/2019

(FO) Libiaková Beata (11.11.1972)

Rúbanisko III. 2804/7 , 98403 Lučenec

Spisová značka, typ konania:
4OdK/754/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Správca:
Stav konania:
21.09.2019 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
17.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.09.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Libiaková Beata, Rúbanisko III. 2804/7 , 98403 Lučenec, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--