Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/498/2019

(FO) Janoš Štefan (01.02.1978)

Boriny 509/10 , 97205 Sebedražie

Spisová značka, typ konania:
40OdK/498/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
08.11.2019 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
10.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
26.07.2019 - Vyhlásený konkurz
08.11.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Janoš Štefan, Boriny 509/10 , 97205 Sebedražie, Slovensko
Lehoty:
12.08.2019 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
09.09.2019 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
19.09.2019 Štvrtok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
24.09.2019 Utorok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
09.10.2019 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie