Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/760/2019

(FO) Moška Roman (14.03.1973)

Žiar nad Hronom , 96501 Žiar nad Hronom

Spisová značka, typ konania:
4OdK/760/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Martina Holecová
Správca:
Stav konania:
08.06.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
18.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
08.06.2022 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 08.08.2019
do 07.06.2022
Navrhovatelia:
Moška Roman, , 96501 Žiar nad Hronom, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--