Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/127/2019

(FO) Lőrinczová Alžbeta (27.10.1951)

Nová Vieska 189 , 94342 Nová Vieska

Spisová značka, typ konania:
30OdK/127/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Marek Olekšák
Správca:
Stav konania:
07.08.2019 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
18.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
07.08.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Lőrinczová Alžbeta, Nová Vieska 189 , 94342 Nová Vieska, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie