(PO) KB Building s.r.o., IČO 36536016

Hollého ulica 10, 94901 Nitra

Spisová značka, typ konania:
31K/23/2009, Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Oliver Kolenčík
Správca:
Stav konania:
30.07.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
13.07.2009 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
30.07.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
KB Building s.r.o., IČO 36536016, Hollého ulica 10, 94901 Nitra, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--