Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/131/2019

(FO) Švecová Zdenka (01.04.1961)

Hlboká 1082/77 , 94901 Nitra - Čermáň (t.č. Cintorínska 2, 949

Spisová značka, typ konania:
27OdK/131/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Renáta Šišková
Správca:
Stav konania:
08.08.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
22.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
08.08.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Švecová Zdenka, Hlboká 1082/77 , 94901 Nitra - Čermáň (t.č. Cintorínska 2, 949, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie