Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/133/2019

(FO) Maczkó Štefan (27.09.1965)

Malá komárňanská 1147, 94131 Dvory nad Žitavou

Spisová značka, typ konania:
31OdK/133/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Marek Janigloš
Správca:
Stav konania:
06.08.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
22.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
06.08.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Maczkó Štefan, Malá komárňanská 1147, 94131 Dvory nad Žitavou, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie