Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/296/2019

(FO) Doronyay Dušan (20.05.1984)

Malobielska 430, 90024 Veľký Biel

Spisová značka, typ konania:
37OdK/296/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Vladimír Sklenka
Správca:
Stav konania:
10.09.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
23.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
10.09.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie