Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/759/2019

(FO) Maruška Maroš (21.01.1978)

Hodruša-Hámre 1225, 96661 Hodruša-Hámre

Spisová značka, typ konania:
5OdK/759/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
Stav konania:
23.08.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
18.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.08.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Maruška Maroš, 1225, 96661 Hodruša-Hámre, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--