Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/262/2019

(FO) Kotlár Josef (28.04.1969)

Váhovce 618, 92562 Váhovce

Spisová značka, typ konania:
36OdK/262/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Martin Smolko
Správca:
Stav konania:
16.10.2019 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
22.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.08.2019 - Vyhlásený konkurz
16.10.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Kotlár Josef, 618, 92562 Váhovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie