(PO) RealFin SK, s.r.o., IČO 44130104

Koháryho 967/30, 93401 Levice

Spisová značka, typ konania:
31K/35/2011, Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Marek Janigloš
Správca:
Stav konania:
21.10.2011 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
12.08.2011 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
01.09.2011 - Začaté konkurzné konanie
21.10.2011 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 21.10.2011
do 15.12.2011
od 14.09.2011
do 20.10.2011
Navrhovatelia:
RealFin SK, s.r.o., IČO 44130104, Koháryho 967/30, 93401 Levice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--