Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/251/2019

(FO) Chlpoš Radovan (14.10.1978)

Hlavná 673, 92523 Jelka

Spisová značka, typ konania:
25OdK/251/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Dagmar Valocká
Správca:
Stav konania:
08.08.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
17.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
08.08.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Chlpoš Radovan, Hlavná 673, 92523 Jelka, Slovensko
Lehoty:
23.09.2019 Pondelok
Základná lehota na prihlásenie pohľadávok
07.10.2019 Pondelok
Zverejniť súpis majetku
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie