Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/227/2019

(FO) Kováčiková Jana (19.11.1972)

Žilina , 01001 Žilina

Spisová značka, typ konania:
9OdK/227/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Antónia Ďuranová
Správca:
Stav konania:
20.02.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
10.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
01.08.2019 - Vyhlásený konkurz
20.02.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Kováčiková Jana, , 01001 Žilina, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--