Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/587/2019

(FO) Ferko Andrej (24.01.1966)

K Starej tehelni 11500, 08001 Prešov

Spisová značka, typ konania:
5OdK/587/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
01.11.2019 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
24.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.08.2019 - Vyhlásený konkurz
01.11.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Ferko Andrej, K Starej tehelni 11500, 08001 Prešov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--