Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/593/2019

(FO) Fedák Andrej (02.11.1968)

Ul.mládeže 2352, 05801 Poprad

Spisová značka, typ konania:
5OdK/593/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
17.10.2019 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
24.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.08.2019 - Vyhlásený konkurz
17.10.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Fedák Andrej, Ul.mládeže 2352, 05801 Poprad, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--