Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/237/2019

(FO) Káčerová Emília (08.02.1965)

Petzvalova 8598/9 , 01015 Žilina

Spisová značka, typ konania:
2OdK/237/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Gabriela Bargelová
Správca:
Stav konania:
20.02.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
19.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
07.08.2019 - Vyhlásený konkurz
20.02.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Káčerová Emília, Petzvalova 8598/9 , 01015 Žilina, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--