Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/236/2019

(FO) Michalovič Jaroslav (07.02.1966)

Rosina 760, 01322 Rosina

Spisová značka, typ konania:
2OdK/236/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Gabriela Bargelová
Správca:
Stav konania:
28.08.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
19.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
28.08.2019 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 30.07.2019
do 20.08.2019
Navrhovatelia:
Juračič Daniel, Karadžičova 4098, 81109 Bratislava-Staré Mesto, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 12 266 395,55 € , žiadny majetok a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 607,65 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie