Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/139/2019

(FO) Libo Marián (28.07.1970)

Krškany 134, 93401 Krškany

Spisová značka, typ konania:
32OdK/139/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Ľubica Farkašová
Správca:
Stav konania:
13.08.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
25.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
13.08.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Libo Marián, 134, 93401 Krškany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie