Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/265/2019

(FO) Mikušová Gabriela (01.10.1975)

Dolné Srnie 256 , 91641 Dolné Srnie

Spisová značka, typ konania:
25OdK/265/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Dagmar Valocká
Správca:
Stav konania:
17.08.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
26.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.08.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Mikušová Gabriela, Dolné Srnie 256 , 91641 Dolné Srnie, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie