(PO) Blitshtein Trading, s.r.o., IČO 46853359

Trenčianska 53, 82109 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
8K/51/2019, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Katarína Bartalská
Správca:
od 26.09.2019
Stav konania:
26.09.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
26.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
12.09.2019 - Začaté konkurzné konanie
26.09.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
JUDr. Oliver Korec, IČO , Kominárska 2,4 , 83104 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--