(PO) Blitshtein Trading, s.r.o., IČO 46853359

Trenčianska 53, 82109 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
8K/51/2019, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Katarína Bartalská
Správca:
--
Stav konania:
12.09.2019 - Začaté konkurzné konanie
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
26.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
12.09.2019 - Začaté konkurzné konanie
Navrhovatelia:
Blitshtein Ilia, Ľanová 5236/4 , 82101 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--