Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/310/2019

(FO) Andel Roman (26.02.1973)

Segnerova 718, 84104 Bratislava-Karlova Ves

Spisová značka, typ konania:
37OdK/310/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Vladimír Sklenka
Stav konania:
10.09.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
26.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
10.09.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Andel Roman, Segnerova 718, 84104 Bratislava-Karlova Ves, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie