Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/601/2019

(FO) Hyrjová Michaela (13.08.1989)

Teriakovce 48 , 08005 Teriakovce

Spisová značka, typ konania:
5OdK/601/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
28.03.2024 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
25.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.02.2023 - Vyhlásený konkurz
28.03.2024 - Zrušený konkurz
História správcov:
od 15.08.2019
do 22.02.2023
Navrhovatelia:
Hyrjová Michaela, Teriakovce 48 , 08005 Teriakovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
--
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
4 roky a 248 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
1 rok a 34 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie