Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/585/2019

(FO) Chlebak Emil (24.10.1959)

Juh 1052, 09301 Vranov nad Topľou

Spisová značka, typ konania:
2OdK/585/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
14.08.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
23.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.08.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Chlebak Emil, Juh 1052, 09301 Vranov nad Topľou, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie