Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/145/2019

(FO) Slezáková Zuzana (26.06.1977)

ul. Gen.Klapku 3900/4 , 94501 Komárno

Spisová značka, typ konania:
30OdK/145/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Marek Olekšák
Správca:
Stav konania:
21.08.2019 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
29.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.08.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Slezáková Zuzana, ul. Gen.Klapku 3900/4 , 94501 Komárno, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie