Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Splátkový kalendár č. 31OdS/6/2019

(FO) ĽOĽOVÁ Lenka (19.05.1984)

Pekinská 3 , 04013 Košice

Spisová značka, typ konania:
31OdS/6/2019, Oddlženie - Splátkový kalendár
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Július Tóth
Správca:
Stav konania:
13.08.2019 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
07.10.2019 - Zostavený návrh splátkového kalendára, percento uspokojenia: 30.00%
Návrh splátkového kalendára:
História stavov konania:
25.07.2019 - Podaný návrh na určenie splátkového kalendára
13.08.2019 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
Navrhovatelia:
ĽOĽOVÁ Lenka, Pekinská 3 , 04013 Košice, Slovensko
Lehoty:
07.01.2020 Utorok
Lehota na podanie námietok veriteľmi voči návrhu splátkového kalendára
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie