Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Splátkový kalendár č. 5OdS/5/2019

(FO) Jožko Ondřej (10.02.1962)

Mirkovce 33, 08206 Mirkovce

Spisová značka, typ konania:
5OdS/5/2019, Oddlženie - Splátkový kalendár
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
09.08.2019 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
01.10.2019 - Zostavený návrh splátkového kalendára, percento uspokojenia: 100.00%
Návrh splátkového kalendára:
História stavov konania:
26.07.2019 - Podaný návrh na určenie splátkového kalendára
09.08.2019 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
Navrhovatelia:
Jožko Ondřej, 33, 08206 Mirkovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie