Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/148/2019

(FO) Kyseľ Alfréd (05.08.1974)

Kolárovo 31, 94603 Kolárovo

Spisová značka, typ konania:
27OdK/148/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Renáta Šišková
Správca:
Stav konania:
14.08.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
30.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.08.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kyseľ Alfréd, 31, 94603 Kolárovo, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie