Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/537/2019

(FO) Čúzy Miroslav (09.04.1969)

Prievidzská 294, 97246 Čereňany

Spisová značka, typ konania:
40OdK/537/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
15.10.2019 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
26.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
10.08.2019 - Vyhlásený konkurz
15.10.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Čúzy Miroslav, Prievidzská 294, 97246 Čereňany, Slovensko
Lehoty:
24.09.2019 Utorok
koniec základnej prihlasovacej lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie