Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/333/2019

(FO) Tinka Jozef (29.04.1958)

Kadnárova 9877, 83105 Bratislava-Rača

Spisová značka, typ konania:
8OdK/333/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lea Gubová
Správca:
od 12.09.2019
Stav konania:
12.09.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
01.08.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.09.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie