Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/339/2019

(FO) Ondriašová Andrea (22.03.1976)

Kostolište 40 , 90062 Kostolište

Spisová značka, typ konania:
8OdK/339/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Katarína Bartalská
Správca:
Stav konania:
14.09.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
31.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.09.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie