(PO) INVESTCAPITAL, s.r.o., IČO 35886030

Hviezdna 38, 82106 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
2K/11/2012, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Katarína Bartalská
Správca:
Stav konania:
21.07.2012 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
09.03.2012 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
03.04.2012 - Začaté konkurzné konanie
21.07.2012 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 14.06.2019
do 10.01.2020
od 15.08.2017
do 13.06.2019
od 18.12.2015
do 14.08.2017
od 21.07.2012
do 17.12.2015
od 19.05.2012
do 20.07.2012
Navrhovatelia:
Stredoslovenská energetika, a. s., IČO 51865467, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--