(PO) EDEM, s.r.o., IČO 36415847

Družstevná 2219, 03101 Liptovský Mikuláš

Spisová značka, typ konania:
9K/6/2019, Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Antónia Ďuranová
Stav konania:
08.11.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
26.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
11.09.2019 - Začaté konkurzné konanie
08.11.2019 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 08.11.2019
do 06.04.2020
od 18.09.2019
do 07.11.2019
Navrhovatelia:
Iľanovský Peter, Nová 384, 03202 Závažná Poruba, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie