(FO) Mikulčík Jozef (12.08.1956)

Dolné Dubové 62, 91952 Dolné Dubové

Spisová značka, typ konania:
1K/257/2004, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Tatiana Pastieriková
Správca:
od 06.08.2007
Stav konania:
07.08.2007 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
História stavov konania:
31.12.2004 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
07.08.2007 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Mrázová Martina, JUDr., Šoltésovej 20 , 81108 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--