(PO) COMCAR spol. s r.o., v konkurze, IČO 17640253

Podzámska 23 , 94001 Nové Zámky

Spisová značka, typ konania:
6K/78/2001, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Boris Tóth
Správca:
Stav konania:
21.02.2013 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
11.01.2006 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
21.02.2013 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
OZETA NEO, a.s., IČO 36329843, Dopravná 2098/9, 955 01 Topoľčany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--