Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/810/2019

(FO) Machovičová Henrieta (18.06.1986)

SNP 449/268 , 96223 Očová

Spisová značka, typ konania:
2OdK/810/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
od 01.10.2019
Stav konania:
17.09.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
31.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
01.10.2019 - Vyhlásený konkurz
17.09.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Machovičová Henrieta, SNP 449/268 , 96223 Očová, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--