Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/247/2019

(FO) Kapitulčín Miroslav (23.10.1968)

Lutiše , 01305 Lutiše

Spisová značka, typ konania:
1OdK/247/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Gabriela Bargelová
Správca:
od 06.08.2019
Stav konania:
07.02.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
25.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
13.08.2019 - Vyhlásený konkurz
07.02.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Kapitulčín Miroslav, , 01305 Lutiše, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--