Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/553/2019

(FO) Kmeťová Anna (17.03.1948)

Ciglianska cesta 2642/8D , 97101 Prievidza

Spisová značka, typ konania:
40OdK/553/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
10.12.2019 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
26.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.08.2019 - Vyhlásený konkurz
10.12.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Kmeťová Anna, Ciglianska cesta 2642/8D , 97101 Prievidza, Slovensko
Lehoty:
30.08.2019 Piatok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
23.09.2019 Pondelok
Osobný pohovor s dlžníkom
30.09.2019 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
08.10.2019 Utorok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
14.10.2019 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
Zobraziť viac
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie