Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/543/2019

(FO) Jadroň Ladislav (13.06.1991)

Ulica T. Milkina 570, 97101 Prievidza

Spisová značka, typ konania:
38OdK/543/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
14.08.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
26.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.08.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Jadroň Ladislav, Ulica T. Milkina 570, 97101 Prievidza, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie