(PO) MÄSOKOMBINÁT PRIEVIDZA, a.s. v konkurze, IČO 36304646

Ciglianska 3, 97101 Prievidza

Spisová značka, typ konania:
5K/5/2001, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Eugen Palášthy
Správca:
Stav konania:
22.05.2001 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Posledný oznam v OV:
--
História stavov konania:
09.01.2001 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
22.05.2001 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--