Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/271/2019

(FO) Bart Richard (29.03.1972)

Veľký Grob 22, 90301 Veľký Grob

Spisová značka, typ konania:
36OdK/271/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Martin Smolko
Správca:
Stav konania:
05.02.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
29.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.08.2019 - Vyhlásený konkurz
05.02.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
B.F.B. správcovská, Verejná obchodná spoločnosť, IČO 48485357, Radlinského 50 , 92101 Piešťany, Slovensko
Lehoty:
07.10.2019 Pondelok
koniec základnej prihlasovacej lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie