Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/530/2019

(FO) Bartúnek Adolf (16.10.1963)

Ilava , 01901 Ilava

Spisová značka, typ konania:
38OdK/530/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
18.10.2019 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
24.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.08.2019 - Vyhlásený konkurz
18.10.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Bartúnek Adolf, , 01901 Ilava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie