Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/78/2019

(FO) Trenčáková Zuzana (23.05.1988)

Šemšianska 650, 04015 Košice-Šaca

Spisová značka, typ konania:
9OdK/78/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Branislav Gazdag
Správca:
od 14.08.2019
Stav konania:
15.11.2019 - Zrušený konkurz, žiadny veriteľ
História stavov konania:
29.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.08.2019 - Vyhlásený konkurz
15.11.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Trenčáková Zuzana, Šemšianska 650, 04015 Košice-Šaca, Slovensko
Lehoty:
30.08.2019 Piatok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
30.09.2019 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
08.10.2019 Utorok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
14.10.2019 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
30.10.2019 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie